Ścieżka pieszo-rowerowa w m. Podwiesk (kuj.-pom.)

Inwentaryzacją objęto teren gdzie niezbędna będzie wycinka oraz zabezpieczenie zieleni w związku z koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych.

Teren inwentaryzacji to teren przyległy do pasa drogowego na terenie miejscowości Podwiesk. Drzewostan w zasadzie skupia się na długości około 0+350 – 0+600 km projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Na uwagę zasługują występujące tutaj lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne i klony zwyczajne. Od około 0+600 km ścieżka przechodzi na drugą stronę drogi gdzie niemal do końca projektowanej trasy ciągnie się przez tereny polne wolne od drzew czy krzewów.