Potok Łużnianka

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w m. Wola Łużańska w km 16+830 – 16+930 i 17+200 – 17+400, gm. Łużna

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna, waloryzacja drzew i krzewów rosnących w odległości do 10 metrów o aktualnej linii brzegowej potoku Łużnianka.

Zinwentaryzowano łącznie:

301 szt. drzew powyżej 10 lat, w tym 18 szt. martwych (zwolnione z opłat),

117 szt. drzew owocowych (zwolnione z opłat), w tym 4 szt. martwe.

69 szt. drzew poniżej 10 lat (zwolnione z opłat),

106,65 m2 zakrzaczeń / grup podrostu (zwolnione z opłat),

47,65 m2  krzewów