Przebudowa ul. Kolejowej w m. Izabelin-Dziekanówek (maz.)

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy ulicy Kolejowej w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, pow. nowodworski, woj. mazowieckie – grudzień 2015 r.

Drzewostan przydrożny w ogólnym dobrym stanie zachowania. Dominującym składnikiem drzewostanu jest olsza czarna, która występuje głównie w zachodniej części ulicy Kolejowej oraz jest głównym gatunkiem tworzącym otulinę pobliskiego Kampinoskiego Parku Narodowego. Teren pasa drogowego utrzymany, rowy odwadniające wolne od zieleni niskiej. W części wschodniej ulicy, pojedyncze nasadzenia innych gatunków drzew i krzewów na ogół w dobrym stanie, które w większości w razie kolizji z projektem budowlanym można przesadzić na nowe miejsca. Łącznie zinwentaryzowano 153 sztuk drzew i krzewów.