Dotychczasowe realizacje

 

województwo lubelskie:

 1. Przebudowa i rozbudowa ulicy Mościckiego w Puławach, 2015 r.

województwo dolnośląskie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica – Szczepanów km 44+810 do km 57 + 500, 2013 r.

województwo podkarpackie:

 1. Inwentaryzacja zieleni na potrzeby przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich, Łąkowej, Parkowej w Tarnobrzegu, 2013 r.

województwo mazowieckie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu ulicy Geodetów w Ostrołęce, 2012 r.
 2. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowego wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego w Piasecznie, wraz z budową dojazdu do działek nr ew. 2/16 i 3/66 obręb 04, w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i Energetycznej, 2015 r.
 3. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej dla projektu budowy chodnika wzdłuż ciągu ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym, 2015 r.
 4. Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu budowy ścieżki rowerowej, poszerzenia istniejącego pasa drogowego w miejscowościach Cząstków Maz., Cząstków Polski i Łomna, 2015 r.
 5. Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy drogi relacji Głodowo – Przemiarowo, powiat pułtuski, 2015r.
 6. Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy ulicy Kolejowej w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, 2015 r.
 7. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń dla projektu przebudowy ciągu ulic: Wilanowska Jeziorki, od ulicy Granicznej do ulicy Dworskiej w Piasecznie, w Piasecznie, 2014 r.

województwo łódzkie:

 1. Inwentaryzacja zieleni na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogowych i rozbudowy dróg w ulicach na terenie Łodzi, część 3, ulica Cynowa, Dworzaczka, Jakubowicza, Jeziorańskiego, Kobaltowa, Oksińskiego, Pirytowa, Rżewskiego i Zajączkowskiego w Łodzi, 2013 r.
 2. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń (woonerf) w ciągu ulicy Zacisze w Łodzi, 2016 r.
 3. Projekt nasadzeń drzew dla projektu przebudowy ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem w Łodzi, 2014 r.
 4. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt gospodarki zielenią dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy drogi oraz chodnika wzdłuż ciągu ulicy Napoleońskiej w Łodzi, 2014 r.
 5. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ciąg ulic Piwnika „Ponurego” i Nurta-Kaszyńskiego z ulicą Przybyszewskiego w Łodzi – droga dojazdowa do osiedla mieszkaniowego, 2014 r.
 6. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń rekompensacyjnych dla dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów, 2014 r.
 7. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń (woonerf) w ciągu ulicy Piramowicza w Łodzi, 2016 r.
 8. Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń oraz projekt gospodarki zielenią dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ul. Lipiec-Reymontowskich na odcinku do ul. Łanowej w Łodzi, 2015 r.
 9. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń  na potrzeby projektu przebudowy ulicy Mierzejowej w Łodzi (dzielnica: Łódź Górna), na odcinku od ul. Pabianickiej (droga krajowa nr 14) do ul. Konnej, 2015 r.
 10. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń  i gospodarki zielenią dla dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rydzowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej w Łodzi, 2015 r.
 11. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki w Łodzi, 2017 r.

województwo małopolskie:

 1. Inwentaryzacja zieleni pod budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj.. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”) – odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok. 23,2km, 2016 r.
 2. Inwentaryzacja zieleni pod budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj.. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”) – – węzeł „Widoma” – dł. ok. 14km”, 2016 r.

województwo śląskie:

 1. Inwentaryzacja zieleni na potrzeby przebudowy DK nr 929 Janowice k/Rybnika, 2016 r.

województwo świętokrzyskie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej Mirzec (Ogrody) – Str. Tychów (ok. 6 km), 2016 r.

województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000  do km 9+700, 2017 r.

województwo kujawsko-pomorskie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal- Gostynin na odcinku Kowal –granica województwa  od km 19+117 do km 34+027, 2016 r.
 2. Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania rozbudowy drogi powiatowej drogi powiatowej nr 1507C Włóki – Jarużyn-Bydgoszcz ul.Starowiejska w Jarużynie, 2016 r.
 3. Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania rozbudowy drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowa w Prądocinie, 2016 r.
 4. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,345 km, 2017 r.
 5. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej Klamry o 0,386 km, 2017 r.
 6. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica, 2017 r.
 7. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu, 2017 r.
 8. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Podwiesk, 2017 r.

województwo pomorskie:

 1. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487G oraz 1488G/ul. 12-go Marca – ul. Sikorskiego/ w Wejherowie, 2017 r.
 2. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G/ul. 12-go Marca – ul. Wniebowstąpienia – ul. Judyckiego/ w Wejherowie, 2017 r.