03 lip 2017

Zmiany opłat za wycinkę

Z dniem 3 lipca 2017 roku obowiązują nowe stawki za wycinkę drzew i krzewów.