29 lut 2016

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew

Kto wydaje decyzje zezwalające na usunięcie drzew rosnących na gruncie będącym lasem prywatnym ?

W przypadku drzew rosnących na gruntach leśnych nie wydaje się decyzji będących zezwoleniem na usunięcie konkretnych okazów drzew, natomiast usuwanie drzew odbywa się na zasadach pozyskiwania drewna. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 18 i art. 19 ustawy o lasach podstawą do pozyskiwania drewna jest uproszczony plan urządzenia lasu (dotyczy kompleksów leśnych powyżej 10 ha). Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów o czym stanowi art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Drewno pozyskane z lasu cechuje starosta, który właścicielowi lasu wystawia stosowny dokument, czyli świadectwo legalności pozyskania drewna, o czym stanowi art. 14 a ustawy o lasach.